top of page
Businesswoman in white

Allmänna villkor & integritetspolicy

Webbplatsen lcmu.se är LCM Utvecklings AB:s (LCMU) officiella webbplats. Nedan kan du läsa om vårt allmänna villkor, vår integritetspolicy (hantering av dina personuppgifter), sidans ansvarige utgivare samt hur vi använder cookies.

Vårt allmänna villkor

LCMU förbehåller sig rätten att kunna ändra datum och/eller leveransformat utifrån förändringar som uppkommer genom myndigheter eller annan tredje parts beslut som inskränker på möjligheten att genomföra våra tjänster.


Avgiften för våra tjänster faktureras i samband med anmälan med 21 kalenderdagars betalningsvillkor.

Vid anmälan senare än 21 kalenderdagar före tjänsten gäller att betalningen sker senast dagen före tjänsten.

Moms tillkommer på samtliga våra avgifter.

​Anmälan är bindande och vid eventuellt förhinder ska detta omgående meddelas oss. Det finns däremot möjlighet att lämna sin bokade tjänst till en annan person från samma organisation.


Vid av- och ombokning

  • Senast 20 kalenderdagar före tjänstensstart återbetalas hela avgiften.

  • 19-12 kalenderdagar före tjänstensstart återbetalas 50 procent av avgiften.

  • 11-0 kalenderdagar före tjänstensstart återbetalas ingen avgift.

LCMU:s integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vår integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Syftet med att vi samlar in personuppgifter är att du ska få en bättre service av vår webbplats.

Hantering av personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PUL) är LCMU personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att LCMU ska kunna utföra tjänster efter kundens behov och förväntningar då sker insamling av personuppgifter. Syftet är att du som kund ska få en bättre upplevelse av LCMUs webbplats och våra erbjudanden. LCMU kan komma att behandla lämnade och inhämtade personuppgifter för administration och tillhandahållande av våra tjänster. Vi använder också dina personuppgifter för att du som går eller gått utbildning hos oss ska ha en egen kompetensportmonnä.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar bara in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Det kan vara t. ex person- och kontaktinformation såsom namn, telefonnummer och/eller e-postadress.

Vid bokning av utbildning även organisationsnummer, adress, kundnummer och arbetsplats. Även den information som behövs för att administrera din utbildning.


För dig som deltagare på våra utbildningar, coachklient, uppdragsgivare för konsulttjänster eller andra uppdrag sparar vi nödvändiga personuppgifter för att kunna leverera överenskommen tjänst och bra service. Det kan exempelvis vara kopplat till dina kontaktuppgifter såsom allergi eller önskemål kring kost.


Vår verksamhet och webbplats riktar sig inte till personer under 18 år.

Vi kommer inte medvetet samla personuppgifter om personer under 18 år.

Du som delger oss personuppgifter för deltagare och personal i er verksamhet ansvarar för att du har rätt att delge oss den informationen.

Vi behandlar dessa personuppgifter enligt vår integritetspolicy.


Vidarebefordring av dina personuppgifter till tredje part sker enbart när detta är nödvändigt, t. ex att meddela eventuella allergier eller önskemål kring kost till leverantörer av mat samt uppgifter till eventuella kontrakterade, externa utbildningskonsulter i de fall det är påkallat. I dessa fall ansvarar vi för att nödvändiga personuppgiftbiträdesavtal upprättats med tredje part och inte sparas längre än nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.


Personuppgiftsbiträdesavtal

Vi anser att vår integritetspolicy täcker de delar rörande personuppgifter för kunder som vi ansvarar för. Har du som kund ett önskemål om att upprätta personuppgiftbiträdesavtal med oss är du självklart välkommen att kontakta oss.


Insamling och lagring

Personuppgifter samlas in genom till exempel våra webbformulär, e-post och telefonsamtal. Dina personuppgifter lagras bara så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Du har rätt att återkalla ditt godkännande dock med förbehållet att detta inte förhindrar oss att uppfylla våra tjänster gentemot dig och i enlighet med tecknat avtal kring köp av våra tjänster från din part.


Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter LCM Utvecklings AB har angående dig och i vilket syfte. Du kan när som helst säga till oss att vi raderar bort alla dina uppgifter. Dock med förbehållet att detta inte förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden och de tecknade avtalen kring köp av våra tjänster från din part.

Sidans ansvarige utgivare

LCM Utvecklings AB, Sandvadsvägen 23, 713 34 Nora

Telefonnummer +46(0)736 225 543

E-post info@lcmu.se  

Användning av cookies

Den här webbplatsen använder cookies (kakor) en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på flera webbplatser för att ge besökaren tillgång till nödvändiga funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användaren surfar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att den aktuella webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. Om du väljer att inte acceptera några cookies kan du fortfarande besöka vår webbplats, men vissa funktioner kanske inte fungerar helt fullt ut.

Allmänna villkor & integritetspolicy: Välkommen
bottom of page